Welkom  de Nizinny Puppies Fokken Shows Medisch Foto's Evenementen Contact Links

 

KampioensClubMatch

Op zondag 14 Oktober 2018 houden we weer onze jaarlijkse Kampioens Clubmatch. De Locatie is Dogcenter Zaltbommel, Jan Stuversdreef 4 te 5315 NZ Kerkwijk.
Keurmeester: Mevr. drs. A.M. Beenen-Sluijters.
Aanvang van de keuringen: 11.00 uur
Ontvangst vanaf 10.00 uur
Bij voldoende inschrijvingen zal er een dubbel CAC gegeven worden.

Komt u ook?
Deze dag is een mooie gelegenheid om kennis te maken met het showgebeuren. Omdat een KCM van een rasvereniging lekker kleinschalig is, worden uw vragen door de mensen met plezier beantwoord en wordt u met raad en daad bijgestaan.
 

Dit jaar worden er ook weer de extra klassen: Ienieminieklasse; voor de allerkleinste puppen tot 4 maanden en de "vrije klasse" voor de bijvoorbeeld geknipte honden of gecastreerde reuen georganiseerd.
Iedereen krijgt een keurverslag zodat u kunt lezen wat de keurmeester, Mevr. drs. A.M. Beenen-Sluijters, van uw hond vindt.
Maar de leukste en mooiste hond is uw hond en die neemt u aan het einde van de dag gewoon weer mee naar huis.

Het inschrijfgeld bedraagt voor klas 1,2,9 en 10 voor leden: 20,00 / voor niet leden: 25,00
Voor alle overige klassen is het inschrijfgeld voor leden: 27,00 / voor niet leden: 32,00
Voor iedere 2e hond rekenen we 2,00 minder inschrijfgeld.
BETALING: Rek.nr.: NL52 RBRB 0940 5548 44 t.n.v. Polski Owczarek Nizinny Verbond, o.v.v.naam eigenaar en NHSB / LOSH / ZB / LOF nr.
De klassen 1,2,9 en 10 dingen niet mee voor het CAC.
Bij inschrijving in de Kampioensklas dient een kopie van het certificaat gestuurd te worden naar clubmatch@nizinnyverbond.nl
Indien uw hond ouder dan 15 maanden is kunt u de hond aan het einde van de keuringen laten inventariseren, dit is gratis als uw hond meedoet met de KCM anders bedraagt dit 10,00.
De inschrijving is gesloten op 4 oktober 2018.
Het inschrijfformulier komt in de nieuwsbrief en op
www.nizinnyverbond.nl .

ps. Nizinny's van Nederlandse eigenaren dienen ingeschreven te zijn in het NHSB.
Met vragen kunt u terecht bij Lilian van Waardenburg en Ingrid Buyvoets; clubmatch@nizinnyverbond.nl

 

 

 

NIZINNY VERBOND NEDERLAND