Welkom  de Nizinny Puppies Fokken Shows Medisch Foto's Evenementen Contact Links

Wat is Heupdysplasie?
Heupdysplasie, kortweg HD genoemd, is een ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. De kop van het dijbeen sluit niet goed aan in de kom van het heupgewricht. De afwijking kan erfelijk zijn, maar kan ook door of in combinatie met uitwendige omstandigheden optreden. Te vaak traplopen of te lange wandelingen door de jonge hond kan bijvoorbeeld funest blijken te zijn. In ernstige mate is HD een pijnlijke aandoening voor de hond, maar er zijn ook honden met meer of minder ernstige HD, die er weinig last van lijken te hebben. Het gangwerk van de hond geeft geen goede indicatie over de toestand van het heupgewricht. Voor een goede beoordeling moet een röntgenfoto worden gemaakt. Wil je graag sporten met je hond kan je beter zeker weten of de heupen goed zijn
 

Dank aan kennel "de Warrige Witte" voor de foto

 
Het onderzoek
Voor de röntgenfoto wordt de hond op zijn rug in een bak gelegd om hem te fixeren. De kwaliteit van de röntgenfoto is erg belangrijk. Als er iets misgaat, moet het na 2 weken weer worden overgedaan. Voor sommige honden is het te veel gevraagd om enige tijd bewegingsloos op de rug te moeten liggen in een vreemde omgeving met een röntgenapparaat boven hun hoofd en omringd met onbekende mensen. Je kunt zelf het best inschatten hoe jouw hond zo'n situatie zal beoordelen. Een roesje kan verstandig zijn om onnodige stress te voorkomen. Het roesje heeft meestal geen schadelijke gevolgen voor de hond, maar is ook niet geheel zonder risico. De foto wordt 6 weken na de registratiedatum naar de dierenarts teruggestuurd. Als je dat wilt, kun je de foto bij hem opvragen.

 
Beoordelingspanel
De röntgenfoto van het heupgewricht, die in principe door iedere dierenarts kan worden gemaakt die een overeenkomst met de afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn (GGW) van de Raad van Beheer heeft gesloten, wordt beoordeeld door een beoordelingspanel van wisselende specialisten. Vraag de dierenarts niet naar zijn oordeel over de foto's, hij beoordeelt immers de foto's niet zelf. De beoordeling door het specialistenpanel kost ongeveer € 30, de kosten voor het maken van de röntgenfoto's bij de dierenarts niet meegerekend. Voor een dierenarts bij jou in de buurt kun je bellen met de Raad van Beheer, afdeling GGW, telefoon 0900-7274663.
Voorwaarden voor het onderzoek
Je hond moet een NHSB-nummer hebben en de naam en het adres van de eigenaar moet overeenkomen met de naam en het adres dat op de stamboom of op het registratiebewijs staat. De hond moet minstens 1 jaar oud zijn. Is de hond in het buitenland geregistreerd dan moet de hond, krachtens een besluit van de F.C.I. in het land waar hij is geregistreerd, worden onderzocht en beoordeeld op HD. De Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland is aangesloten bij de F.C.I. en dit besluit is dus bindend voor de Raad. In het geval de betreffende hond tijdens het HD onderzoek in het buitenland was ingeschreven en voor minstens 1 jaar daar woonachtig was, kan echter wel een uitslag vermeld worden op de stambomen van de puppen. Neem bij twijfel contact op met de RvB, afdeling GGW.
 

mooie gave heupen beoordeling HD A

Het HD rapport
Er zijn verschillende beoordelingen.
HD A betekent dat de hond röntgenologisch vrij is van heupdysplasie, wat echter niet betekent dat de hond geen "drager" van de afwijking kan zijn.
HD B is een overgangsvorm. Het betekent dat op de röntgenfoto's geringe veranderingen zijn gevonden, die weliswaar toegeschreven moeten worden aan heupdysplasie, maar waaraan in het kader van de fokkerij geen directe betekenis kan worden toegekend.
HD C betekent in lichte mate positief. Er zijn bij de hond duidelijke veranderingen gevonden, die passen in het ziektebeeld.
HD D bij deze aanduiding worden ernstiger afwijkingen gevonden dan bij de voorgaande aanduiding.
HD E zware afwijkingen, ze zijn zodanig dat de heupgewrichten ernstig misvormd zijn.
Het kan zijn dat op een oudere stamboom nog de Nederlandse normering staat vermeld.
 

ernstige HD een beoordeling HD E

HD A was toen HD -
HD B was toen HD tc
HD C was toen HD ±
HD D was toen HD +
HD E was toen HD ++
 
 
De Norbergwaarde
Grofweg gezegd geeft de diepte van de kom in het heupgewricht en de aansluiting van de kop van het dijbeen in de kom de zogenaamde Norbergwaarde. De Norbergwaarden van het linker en rechter heupgewricht worden bij elkaar opgeteld en geven samen de som Norbergwaarden. Deze som wordt op het HD rapport vermeld.
Over het algemeen geldt: hoe hoger de Norbergwaarde, hoe beter. Een gezond heupgewricht heeft minstens een Norbergwaarde van 30, MAAR een hoge Norbergwaarde (dus boven de 30) hoeft niet te betekenen dat de hond ook goede heupgewrichten heeft. Ook zaken als een gelijkmatige gewrichtsspleet en eventueel aanwezige botafwijkingen worden in de beoordeling meegenomen en kunnen leiden tot een minder gunstige beoordeling.
Niet eens met de uitslag?
Als je het niet eens bent met het beoordelingsresultaat kun je een herbeoordeling aanvragen. De kosten zijn ongeveer € 45. Als de betaling bij de RvB binnen is, zal de foto door een onafhankelijke deskundige worden beoordeeld die geen deel uitmaakte van het eerdere beoordelingspanel. Deze tweede beoordeling wordt gemaakt op basis van dezelfde röntgenfoto. Het is niet mogelijk een andere röntgenfoto te laten maken. Als de uitslag beter uitvalt dan de 1e beoordeling, krijg je die € 45 terug. (min €10,- administratiekosten)
 
 
 

Herhalen van het HD-onderzoek
Je kunt na verloop van 1 jaar opnieuw een HD-onderzoek laten verrichten. Die uitslag vervangt de eerdere uitslag. Dit is alleen zinvol als de hond op een leeftijd van 1 à 1,5 jaar werd onderzocht, waarbij een licht positieve uitslag op grond van een slechte aansluiting werd geconstateerd, met een al dan niet bijbehorende lage Norbergwaarde, terwijl er destijds geen botafwijkingen werden vastgesteld.
HD en een verantwoorde fokkerij. Het advies is uitsluitend met HD-vrije honden te fokken, dus met de uitslag HD A of HD B.
 

Vragen?
Neem voor vragen contact op met de afdeling GGW telefoon 0900-7274663. van de Raad van Beheer.
 

 

 

 

 

NIZINNY VERBOND NEDERLAND