Welkom  de Nizinny Puppies Fokken Shows Medisch Foto's Evenementen Contact Links

Voor- en nadelen van de castratie van een teef

De termen sterilisatie en castratie worden in de diergeneeskunde nog wel eens foutief gebruikt. Dit mede door de humane geneeskunde waar wel gesproken wordt over sterilisatie en castratie.
Bij honden is het zo, dat alle dieren worden gecastreerd. Dit houdt in dat de eierstokken, respectievelijk teelballen in zijn geheel verwijderd worden.
Hierdoor is het dier dus niet alleen steriel geworden, maar is ook de productie van geslachtshormonen stil gelegd. Bij teven is er dan nog de keus van de baarmoeder wel of niet verwijderen.
Wanneer de arts enkel de eierstokken (ovaria) verwijdert spreken we van een ovarioectomie. De baarmoeder blijft hierbij zitten en zal verder bijna nooit problemen geven.
Van een ovariohysterectomie spreken we wanneer de arts ook de baarmoeder verwijdert.
Welke methode gebruikt wordt is voornamelijk afhankelijk van hoe de baarmoeder eruit ziet en de leeftijd van het dier.

De cyclus van de teef is een complex proces. Wanneer besloten is de teef te castreren moet het juiste tijdstip hiervan bepaald worden wanneer zij al eens loops geweest is. In de regel is dit 3 maanden na de loopsheid. Op dat moment is het lichaam in rust en is de kans op bloedingen tijdens de operatie relatief klein.
Uiteraard kan om medische redenen afgeweken worden van deze tijdsregel.

De cyclus kunnen we in 4 gedeelten opsplitsen.

Anoestrus (duurt drie maanden):
Ook wel de rustperiode genoemd. De vulva lippen zijn klein.
Pro-oestrus (negen dagen)
In deze fase begint de loopsheid, welke gekenmerkt wordt door een bloederige uitvloeiing uit de vulva. De vulva lippen zijn sterk opgezet en de teef zal de neiging hebben om weg te lopen. Dekking is nog niet mogelijk.
Oestrus (negen dagen)
Tijdens de oestrus vindt de eisprong plaats. De bloederige uitvloeiing kan in deze fase lang doorgaan, soms stoppen en neemt in de meeste gevallen in de loop van deze fase af.
Metoestrus (twee maanden)
De Metoestrus begint op het moment dat de teef zich niet meer toegankelijk opstelt tegenover de reu. De uitvloeiing stopt en de vulva lippen zullen weer slinken.

Voordelen van castratie van een teef:

Loopsheid preventie.
Het dier zal niet (meer) loops worden en het dier zal niet meer drachtig kunnen worden.
Uiteraard kan dit ook voorkomen worden door een anti loopsheid injectie, deze hebben echter zeer veel medische nadelen waardoor gebruik van deze middelen zeker niet de voorkeur heeft.

 

 

 

 

 

Baarmoederontsteking

 

 

 


Verlaging van de kans op melkklier tumoren.
Dit voordeel wordt het best gehaald wanneer een teef voor de eerste loopsheid gecastreerd wordt, maar wil men nog enig profijt hebben dan dient de teef in elk geval voor de 2e loopsheid steriel gemaakt te zijn. Melkklier tumoren (tumor mammae) zijn veelal kwaadaardig en worden voornamelijk door geslachthormonen aangemaakt. Dieren die voor deze 2e loopsheid gecastreerd zijn hebben tot 7x minder kans op de vorming van tumoren rond de mammae dan hun soortgenoten die later of niet gecastreerd zijn.

Voorkomen van baarmoederontsteking.
Dit verschijnsel ontstaat onder invloed van hormonen uit een “Cysteuze Endometrium Hyperplasie (CEH) “ Door progesteron wat na elke ovulatie (eisprong) geproduceerd wordt door de ovaria kan het slijmvlies in de baarmoeder gaan verdikken en cysteus worden. Wanneer dit veranderde weefsel ontstoken raakt ontwikkeld zich hierdoor wat we noemen een baarmoederontsteking of pyometra.
Wanneer er dan niet snel medisch ingegrepen wordt kan dit erg gevaarlijke situaties opleveren soms zelfs met dodelijke afloop.
Het moge duidelijk zijn dat hoe vaker een hond loops is geweest hoe groter de kans wordt op een baarmoederontsteking. Er komt immers herhaaldelijk progesteron vrij.

Voorkomen van schijndracht.
In de natuur is schijndracht een heel normaal verschijnsel. In een roedel van wolven worden namelijk enkel de alfa teven ( hoogste in rang) gedekt en zij mogen pups krijgen. Alle andere teven worden schijndrachtig zodat zij de alfa teef kunnen “helpen” met het voeden van de pups.
Bij de gedomesticeerde huishond is dit echter niet meer van belang en is schijndracht naast de onplezierige kant ook nog een extra trigger voor het vormen van melkklier tumoren.

Voorkomen van suikerziekte.
Progesteron kan het dierlijke lichaam ongevoelig maken voor insuline. Hierdoor is de kans op suikerziekte bij een ongecastreerde teef groter dan bij wel gecastreerde soortgenoten.

Nadelen van castratie van de teef:

Onomkeerbaar.
Eenmaal uitgevoerd kan een castratie niet meer terug gedraaid worden. Het is daarom belangrijk dat u er zeker van bent van uw zaak en achter de beslissing staat.

Gewichtstoename.
Na castratie heeft een teef wat meer aanleg dik te worden. De taak van de eigenaar is dan ook om dit te voorkomen! Het is namelijk een fabeltje dat ALLE gecastreerde dieren dik zouden worden. Het kan noodzakelijk zijn het dier wat minder voeding te geven.

Urine incontinentie.
Na castratie kan een hormonaal geïnduceerde urine incontinentie optreden. Dit gebeurd in 10-15% van de gevallen. Bepaalde rassen lijken gevoeliger te zijn voor dit verschijnsel.

Verandering van vachtstructuur.
In een klein aantal gevallen wil verandering van de vachtstructuur optreden bij voornamelijk langharige rassen. Hierdoor kan het voorkomen dat de vacht moeilijker te onderhouden wordt.

Verandering van gedrag.
Dit kan zowel als voor- als nadeel gezien worden. Dominante teven zullen mogelijk wat minder dominant worden, rustige teven kunnen wat pinniger/feller worden.

 

 

 

NIZINNY VERBOND NEDERLAND