Welkom

 de Nizinny

Puppies

Fokken

Shows

Medisch

Foto's

Evenementen

Contact

Links


Wie zijn wij? Het bestuur

Een snelgroeiende groep van op dit moment meer dan 100 liefhebbers en fokkers, bestaande uit een aantal kernleden, die de dagelijkse werking van het NVN behartigen en liefhebbers van de nizinny.
Het NVN wil zich echter niet beperken tot alleen fokkers, ook ge´nteresseerden/ liefhebbers/ Nizinny-eigenaren kunnen uiteraard zich aansluiten bij het Nizinny Verbond Nederland.

Wat beogen wij?

Wij proberen her creatieve proces van fokken te stimuleren door het uitwisselen van gegevens gezondheid-karaktereigenschappen-schoonheidsresultaten
De verantwoordelijkheid van het fokproduct ligt geheel bij de desbetreffende fokker; onze bedoeling is louter informerend te werken.
Wij delen deze informatie met elke ge´nteresseerde; zowel de fokker, de Nizinny eigenaar, de pupkoper en de leek, willen we met hun specifieke problemen te woord staan. Wij moedigen internationale samenwerking aan; contacten leggen, informatie delen om zo de eigenschappen van ons ras te behouden en zo nodig te verbeteren. Wij willen het behoud en zo nodig verbetering  van de eigenschappen van de Nizinny stimuleren, naast het streven naar een goede gezonde hond.

Wat doen wij?

Een van onze hoofddoelstellingen: informatie verspreiden, gebeurt onder andere door middel van onze website .
Verder organiseren wij regelmatig evenementen zoals Nizinny bijeenkomsten- spel/sportdag. Informatie over deze dagen kunt u aanvragen bij het secretariaat.
 
 

Lid worden???

Dat kan natuurlijk. Het lidmaatschap kost 20,00 euro per jaar dan ontvangt U 4 keer per jaar de Ponnenpost en wordt U per nieuwsbrief op de hoogte gehouden van onze evenementen, wandelingen en andere Nizinny Verbonds zaken.
Stuur een mail naar: ledenadministratie@niznnyverbond.nl
U kunt het lidmaatschapsgeld overmaken naar rekeningnummer:

NL52 RBRB 0940 5548 44 tnv Polski Owczarek Nizinny Verbond Nederland

 

Klik hier voor de statuten en het  huishoudelijk reglement van het Nizinny Verbond Nederland

 

 

NIZINNY VERBOND NEDERLAND