Welkom

op de website van het Polski Owczarek Nizinny Verbond Nederland.

Inschrijfformulier

Kampioens Club Match. 

           Zondag 27 juni 2021

Locatie:   KV Nieuwegein

                   Galecopperzoom 3
                  3437 PJ Nieuwegein

Aanvang der keuringen: 11.00 uur.
Ontvangst vanaf 10.00 uur.

Keurmeester:

Mevr. M. Flobbe

 

S.V.P. formulier digitaal invullen.

Eén formulier per hond.

A.      Inzender verklaart dat, voor zover hem bekend is, de door hem ingeschreven hond gedurende het laatst verlopen tijdvak van 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden, waardoor gevaar van besmetting, hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter in het bijzonder, te vrezen valt. Hij verklaart voorts, de hond niet te zullen inzenden, indien de aangegeven omstandigheden zich vóór de clubmatch nog mochten voordoen.

B.      Inzender verklaart, dat hij door het inzenden van dit formulier zich onderwerpt aan de bepalingen van het kynologisch reglement van de Raad van Beheer en van de clubmatch en zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen vóór 15 juni 2021.
C.      Inzender verklaart, dat de ingeschreven hond, indien geboren ná 31 augustus 2001, of die in het buitenland zijn geboren nadat er een wettelijk coupeerverbod van kracht geworden is, niet aan de staart gecoupeerd is. Tenzij ten aanzien van deze honden een medische verklaring geamputeerde staart of   “geboorte staartloze pup” wordt overlegd.

D.      Inzender geeft toestemming voor het publiceren van foto’s van de hond en handler voor het clubblad, de website en FB.

   Inschrijfgeld:

         Leden-members/niet leden-N0 members:

Klassen 3 t/m 8:            á € 30,00 / € 35,00          

Klasse 1,2,9 en 10:         á € 23,00 / € 28,00           

Fokkerijklasse:               Gratis (zie # onderin).        

Inventarisatie (> 15 mnd) gratis, mits de hond
deelneemt aan de KCM : Anders € 10,00 / € 15,00.

Voor elke 2e hond rekenen we € 2,00 minder.(uitgezonderd de inventarisatie).

Each 2nd dog is € 2,00 less;  Jeden 2e Hund ist
€ 2,00 minder.

BETALING-ZAHLUNG-PAYMENT:

Op bankrekening: NL 52 RBRB 0940554844

t.n.v. POLSKI OWCZAREK NIZINNY VERBOND

inz KCM NVN o.v.v.

naam eigenaar en NHSB/LOSH/ZB/LOF nr.

Vermeld op de storting de naam van de eigenaar van de ingeschreven hond.

Mentionnés sur le paiement le nom du propriétaire du chien inscrit.

Auf der Postüberweising bitte den oder die Namen des Inhabers der angemeldeten Hunde.

Mention on the payment the name of the owner of the registered dog

DEADLINE  INSCHRIJVING:
16 JUNI 2021 !

Het is nog niet bekend, of er ruimte is voor publiek. Publiek dient zich aan te melden bij:
clubmatch@nizinnyverbond.nl
Zonder aanmelding is er geen toegang tot het terrein!!

** AT
TENTI
E:
Klasse 1, 2, 9 en 10 doen niet mee voor het CAC.

*** Fotokopie van het certificaat e-mailen/ photocopie du certificat par e-mail/Fotokopie Bescheinung e-mailen/ photocopy certificate e-mailen.

# Fokkerijklas: Minimaal 3 en maximaal vijf honden van hetzelfde ras en variëteit, ongeacht het geslacht, gefokt door dezelfde persoon, niet noodzakelijkerwijs in diens eigendom. Wel moeten alle honden individueel ingeschreven zijn in een andere klasse op deze KCM. 

## Klasse 9 (Vrije klasse): Elke hond (>12mnd) ,die zich niet thuis voelt in een andere klasse, maar waarvan de eigenaar  wel een keurverslag wil hebben. Geen kwalificaties of plaatsingen . Geschikt voor b.v. gecastreerde reuen, geknipte honden, honden met een verkeerd gebit enz.
Fotokopie van het certificaat: 
E-mailen/ photocopie du certificat par e-mail
Fotokopie Bescheinung e-mailen;   
Photocopy certificate e-mailen to:

 clubmatch@nizinnyverbond.nl 

                 of-oder-or:
Lilian van Waardenburg,
Brandwijksedijk 7A
2974 LB Brandwijk
Nederland

                        INFORMATIE:
Lilian van Waardenburg
                    E-mail:

clubmatch@nizinnyverbond.nl
Tel: 0031184642050

                   
of-oder-or:
Ingrid Buyvoets
            E-mail:
secretaris@nizinnyverbond.nl
Tel: 0031742426540