Welkom

Op de website van het Nizinny Verbond Nederland. 

Ereleden:
2 april 2023:
Mevr I. Buyvoets-ter Hennepe.

"Als erkenning voor haar buitengewone verdiensten voor de vereniging, waaronder als secretaris, organisator van evenementen en algehele drijvende kracht sinds de oprichting van het Polski Owczarek Nizinny Verbond Nederland.

Gedurende de afgelopen jaren heeft zij de nodige tijd en energie gestoken in het opzetten van de vereniging als lid van de RVB en het helpen uitgroeien tot een gezonde en bloeiende vereniging."


 7 april 2024

Mevr. L. van Waardenburg.

"Als erkenning voor haar buitengewone verdiensten voor de Vereniging, waaronder als penningmeester, voorzitter, redactielid van de Ponnenpost en algeheel drijvende kracht sinds de oprichting van het Polski Owzareck Nizinny Verbond Nederland.

Gedurende de afgelopen jaren heeft zij de nodige tijd en energie gestoken in het opzetten van de Vereniging als lid van de RVB en deze helpen uitgroeien tot een gezonde en bloeiende Vereniging.

Hiervoor past onze grote erkentelijkheid en dankbaarheid."