Welkom

Op de website van het Nizinny Verbond Nederland. 

   Showuitslagen:

Uitslag KCM 8 oktober 2023:

Klik hier voor de resultaten KCM 2023

        
Uitslag van de KampioensClubMatch 2 oktober 2022 te Lochem.             
Keurmeester: mevr. N. Timmermans-Kadenko


 De KampioenschapsClubMatch (KCM) is altijd weer een hele happening. Dit keer kon het evenement op de geplande locatie doorgaan en hoefde niet op het laatste moment verplaatst te worden. We begonnen wel iets later doordat de keurmeester, mevrouw N. Timmermans-Kadenko,een fikse wond had opgelopen bij een val. Gelukkig was zij een bikkel en de konden de keuringen doorgaan,maar hebben we de dag iets ingekort.We waren voor het eerst te gast bij De Waltakke in Lochem.Een fijne locatie met zowel een binnen- als buiten mogelijkheid.Omdat er, ondanks het mooie weer, nog plassen op het veld stonden, was de KCM binnen. Het kunstgras was ideaal om de honden op te laten lopen. Het was niet te klein en niet te groot,waardoor het gezellig was. Dit jaar verliepen de inschrijvingen voor het eerst via Online Dogshow. Dit was voor de meesten even wennen en had zeker op de dag van de clubmatch iets meer uitleg mogen krijgen. Het heeft veel voordelen: het scheelt het bestuur heel veel werk en er worden geen fouten meer gemaakt met de hondennamen. De catalogus stond online maar er waren ook een aantal exemplaren afgedrukt. Iedereen ontving de keurverslagen en diploma’s automatisch per e-mail. En zelfs thuis zijn de keuringen nu te volgen.Er waren 29 Ponnen ingeschreven uit Nederland, Duitsland en Polen, waarvan drie veteranen, die lieten zien dat zij nog prima in conditie zijn. Eén puppy heeft zich in de ring laten bewonderen. Er waren meer puppy’s als bezoeker; er waren zelfs héle kleintjes. Het is altijd leuk als er zoveel supporters zijn. De honden waren naar elkaar toe allemaal erg verdraagzaam. Zich laten zien in de ring en door de keurmeester betast worden, was voor best wel veel honden een dingetje deze dag. Er waren nizinny’s die super enthousiast waren en hun baas de ring lieten zien in plaats van andersom. In de ring bestonden de prijzen uit een nizinny op glas gedrukt en een tas vol met lekkers, gesponsord door Dierenwinkel XL. De ‘besten’ ontvingen een glazen trofee. Het was een dag vol ontmoetingen, bijpraten en sportiviteit.

Voor de volledige uitslag: klik hier.

 


Ter informatie voor geïnteresseerden:

Raad van Beheer werkt samen met overheid aan vermindering inteelt bij rashonden.  De Raad van Beheer, het overkoepelend orgaan op het gebied van rashonden in Nederland, werkt samen met het ministerie van EL& I aan de vermindering van inteelt bij rashonden met een stamboom. De Raad van Beheer financiert sinds 2011 samen met het ministerie het project verwantschap. Het project verwantschap heeft tot doel het zorgvuldig bewaken en beheren van populaties van rashonden met een stamboom. De uitvoering van het project ligt bij wetenschappers van Wageningen University & Research center. Daarnaast is er een klankbordgroep ingesteld met vertegenwoordigers uit de sector en diverse welzijnsorganisaties. Een groot probleem binnen de fokkerij van rashonden is de toename van inteelt binnen een populatie. Inteelt kan een nadelig effect hebben op de gezondheid, vruchtbaarheid en conditie en kan leiden tot een toename van de geboorte van dieren met erfelijke gebreken. Via het project Verwantschap krijgt men inzicht in de situatie binnen een hondenras. Van daaruit kan men vervolgens gericht maatregelen nemen om de welzijns- en gezondheidssituatie in een hondenras te verbeteren.  

wordt samengewerkt met betrokken rasverenigingen van deze drie pilotrassen te weten de Golden Retriever Club Nederland, Algemene Vereniging Liefhebbers Saarlooswolfhonden en de Nederlandse Teckelclub.

Naast het computerprogramma voor de analyse en advisering  maakt ook een handboek ‘fokken van rashonden’ onderdeel uit van het project. Dit handboek is geschreven om de benodigde kennis voor verantwoorde fokkerij en genetisch beheer bij rasverenigingen en fokkers te bevorderen.  Dit handboek is gratis digitaal beschikbaar via www.raadvanbeheer.nl/boekverwantschap. De resultaten van de analyse van de drie pilotrassen worden eind dit jaar verwacht. Vervolgens zal er in 2013 door de Raad van Beheer gestart worden met de analyse van de overige hondenrassen.     Voor de rasverenigingen is het resultaat van het programma dat men inzicht krijgt in de situatie op het gebied van inteelt en verwantschap van het ras. Hierdoor kan men een verantwoord duurzaam fokbeleid per ras ontwikkelen.     Voor de fokkers is het resultaat dat men een beter inzicht krijgt in de situatie van het totale ras. Het inzicht blijft niet alleen beperkt tot het inzicht in de eigen foklijnen. Hierdoor krijgt men een beter inzicht in de consequenties bij de keuze van fokdieren. Via een advies vanuit het systeem kan een fokker verantwoorde keuzes maken voor de inzet van fokdieren.     Het project verwantschap van de Raad van Beheer en de overheid is een goed vervolg en past binnen de toekomstvisie van de Raad van Beheer op weg naar een gezonde rashond.     Voor meer informatie over het duurzame fokbeleid zie www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid 

Noot voor de redactie: voor meer informatie over het project  kunt u via mail contact opnemen met:  Raad van Beheer, drs. Laura Roest, Paul Peeters, pers@raadvanbeheer.nl   
Ministerie E,L & I, Jan van Diepenj.s.vandiepen@mineleni.nl   
Wageningen UR, dr. Jack Windig,
  jack.windig@wur.nl

     
http://www.raadvanbeheer.nl/uploads/media/RVB_HetFokkenVanRashonden_20121029_01.pdf