Welkom

Op de website van het Nizinny Verbond Nederland. 

Wie zijn wij?

Een snelgroeiende groep van op dit moment meer dan 100 liefhebbers en fokkers, bestaande uit een aantal kernleden, die de dagelijkse werking van het NVN behartigen en liefhebbers van de nizinny.
Het NVN is op 11 oktober 2005 opgericht en is op 7 april 2010 als rasvereniging erkend door de Raad Van Beheer.
Het NVN wil zich echter niet beperken tot alleen fokkers, ook geïnteresseerden/ liefhebbers/ Nizinny-eigenaren kunnen uiteraard zich aansluiten bij het Nizinny Verbond Nederland.

Wat beogen wij?

Wij proberen het creatieve proces van fokken te stimuleren door het uitwisselen van gegevens over  de gezondheid-karaktereigenschappen-schoonheidsresultaten.
De verantwoordelijkheid van het fokproduct ligt geheel bij de desbetreffende fokker; onze bedoeling is louter informerend te werken.
Wij delen deze informatie met elke geïnteresseerde; zowel de fokker, de Nizinny eigenaar, de pupkoper en de leek, willen we met hun specifieke problemen te woord staan. Wij moedigen internationale samenwerking aan; contacten leggen, informatie delen om zo de eigenschappen van ons ras te behouden en zo nodig te verbeteren. Wij willen het behoud en zo nodig verbetering  van de eigenschappen van de Nizinny stimuleren, naast het streven naar een goede gezonde hond.

Wat doen wij?

Een van onze hoofddoelstellingen: informatie verspreiden, gebeurt onder andere door middel van onze website .
Verder organiseren wij regelmatig evenementen zoals Nizinny bijeenkomsten- spel/sportdag. Informatie over deze dagen kunt u aanvragen bij het secretariaat.

Lid worden???

Dat kan natuurlijk. Het lidmaatschap kost € 22,50 per jaar dan ontvangt U 4 keer per jaar de Ponnenpost en wordt U per nieuwsbrief op de hoogte gehouden van onze evenementen, wandelingen en andere Nizinny Verbonds zaken. Geef  u hier op als lid.