Welkom

Op de website van het Nizinny Verbond Nederland. 

Op de show:

Voorbereiding:

De dag voor de show besteedt u aan het kammen en borstelen van uw Nizinny. Zodat uw Nizinny er perfect uitziet. Uiteraard is zorgvuldigheid geboden bij het later uitlaten om deze zo netjes mogelijk te houden. U pakt de benodigde spulletjes vast in en legt uw bewijs van inschrijving klaar, want zonder deze wordt u de toegang geweigerd.

Binnenkomst:

Na binnenkomst moet u zich eerst melden, U ontvangt een catalogus waarin u opzoekt in welke ring de Polski Owczarek Nizinny's gekeurd gaan worden. Bij de ring aangekomen zult u een hele hoop bedrijvigheid aantreffen van mede exposanten. U zet uw bench/trimtafel op, klapt de stoeltjes uit en het borstelen kan beginnen!
In de ring treft u een bord aan waarop vermeld staat welke rassen er in deze ring gekeurd zullen worden en de aantallen ingeschreven honden per ras. Dit geeft u een indicatie over hoe laat uw Nizinny aan de beurt zal zijn.

Aanwezigen in de ring;

Wanneer de keuringen aanvangen treft u een aantal mensen aan in de ring. Dit zijn:
- de keurmeester.......deze gaat uw hond beoordelen
- de ringmeester.........deze is verantwoordelijk voor het verloop van de keuringen en roept     exposanten op in de ring te komen, bewaart de orde in de ring
- de schrijver..................deze schrijft op wat de keurmeester over uw hond zegt, dit wordt uw keurrapport
- de ring commissaris..bij deze haalt u uw keurverslag en kwalificatiekaart op na de keuringen

De keuring.

Wanneer uw Polski Owczarek Nizinny aan de beurt is zal de ring meester het inschrijfnummer van uw hond roepen.
U gaat de ring in en zet uw Nizinny in stand op de plaats die de ring meester u aanwijst (de honden staan op volgorde van inschrijfnummers).

Wanneer alle Nizinny's van uw klasse aanwezig zijn zal de keurmeester ze globaal bekijken om een eerste indruk te krijgen.

Nu zal de keurmeester aan alle exposanten vragen om gezamenlijk een rondje in door de ring te lopen.

Hierna beginnen de individuele keuringen. Elke exposant wordt gevraagd zijn Polski Owczarek Nizinny neer te zetten waar de keurmeester de hond zal betasten, het gebit zal bekijken, en zal beoordelen of deze aan de rasstandaard voldoet.

Vervolgens zal de keurmeester u vragen uw ermee te lopen. De keurmeester geeft aan hoe hij/zij wil dat u loopt.

Daarna zet u uw Polski Owczarek Nizinny in stand voor de keurmeester. Deze geeft een beoordeling van uw hond welke opgeschreven wordt door de schrijver. U mag hierna weer aansluiten achteraan de rij van andere honden.

Nadat alle Polski Owczarek Nizinny's individueel gekeurd zijn zal de keurmeester alle exposanten wederom vragen met hun honden te gaan lopen. Nu volgt de plaatsing.

Elke Nizinny die zijn klasse wint (mits de kwalificatie "uitmuntend" toegekend wordt) moet weer in de ring verschijnen als alle klassen gekeurd zijn.

Uit al deze klasse winnaars zal de keurmeester nu een winnaar aanwijzen. Deze winnaar wordt Beste Reu of Beste Teef, en moet later weer de ring in om tegen de winnaar van het andere geslacht te strijden.
Als laatste kiest de keurmeester een Beste van het Ras.

De erering:

Wanneer alle rassen gekeurd zijn wordt elke hond die Beste van het Ras geworden is aan het eind van de dag in de erering verwacht. De honden gaan per rasgroep de ring in, waar een keurmeester de Groepswinnaar aan gaat wijzen.
Alle groepswinnaars van de 9 rasgroepen strijden hierna weer tegen elkaar voor de titel Best In Show.

Kampioenschapprijzen:

Op de hondenshow kan een hond een kampioenschap behalen. Met 4 kampioenschappen (C.A.C.'s) wordt een hond de titel Nederlands Kampioen toegekend, mits deze op de dag van het behalen van het laatste kampioenschap tenminste 27 maanden oud is en de kampioenschappen gewonnen zijn onder tenminste 2 verschillende keurmeesters.
Een hond kan op internationale show een internationaal kampioenschap behalen (C.A.C.I.B.). Wanneer de hond 4 internationale kampioenschapprijzen in 3 verschillende landen (één in het land van herkomst) onder 3 verschillende keurmeesters gewonnen heeft wordt, mits er tenminste 12 maanden zit tussen het behalen van het eerste en laatste kampioenschap, de titel Internationaal Kampioen toegekend.

Op een World Dog Show kan de titel Wereldkampioen (gevolgd door het jaartal) toegekend worden. Op een Euro Dog Show kan de titel Europees Kampioen (gevolgd door het jaartal) toegekend worden.

Diverse landen organiseren Winner Shows. Op deze shows kunnen de titels Winner, Winster, Jeugdwinner en Jeugdwinster (gevolgd door het jaartal) toegekend worden.

Zo heb je bijvoorbeeld de Amsterdam Winner en de Benelux Winner.