Welkom

Op de website van het Nizinny Verbond Nederland. 

INSCHRIJFFORMULIER FAMILIE- DOE DAG 4 JUNI 2023 KC NIJMEGEN.
Elshofweg 10, 6533 KH Nijmegen.

Ontvangst vanaf 10.30 uur.


Flyer familiedag
fam dag 2023 nvn (2).pdf (177.43KB)
Flyer familiedag
fam dag 2023 nvn (2).pdf (177.43KB)


I.v.m. het programma, wordt de leeftijd en ervaring van uw hond(en) v.w.b. agility gevraagd.

Kosten deelname aan de dag:
Voor leden per gezin: € 12,-
Voor niet-leden per gezin:  € 22,- (u bent dan wel de rest van het jaar lid van het NVN).

Deelname aan de lunch: € 8,- per persoon.
(U bent niet verplicht deel te nemen aan de lunch).
I.v.m. reservering van de lunch wordt u verzocht om uiterlijk 2 weken voor de familiedag aan te geven dat u gebruik wilt maken van de lunch.

Uw inschrijving is pas geldig als het verschuldigde bedrag is overgemaakt naar rekening:

NL52 RBRB 0940 5548 44

t.n.v. Polski Owczarek Nizinny Verbond Nederland onder vermelding van:
Deelname familiedag 2023.